Cast para el Live Action de Double Mints


Manga: Double Mints 
Mangaka: Nakamura Asumiko 
Estreno: Verano 
* Yasushi Fuchikami 
* Tanaka Shunsuke 
* Kawagoishi Shunpei 
* Kenta Suga 
* Ami Tomite 
* Kazuya Takahashi 
* Shigemitsu Ogi

No hay comentarios:

Publicar un comentario